Nasz adres strony to:

http://productit.pl.

Kiedy goście zostawiają komentarze na stronie, zbieramy dane pokazane w formularzu komentarzy, a także adres IP odwiedzającego i ciąg agenta użytkownika przeglądarki, aby pomóc w wykryciu spamu.

Anonimowy ciąg utworzony z adresu e-mail (zwany również hash) może być dostarczony do usługi Gravatar, aby sprawdzić, czy go używasz. Polityka prywatności serwisu ProductIT jest dostępna tutaj: https://productit.pl/polityka-prywatnosci/. Po zatwierdzeniu Twojego komentarza Twoje zdjęcie profilowe jest widoczne dla publiczności w kontekście Twojego komentarza.

Jeśli przesyłasz zdjęcia na stronę internetową, powinieneś unikać przesyłania zdjęć z wbudowanymi danymi lokalizacji (EXIF GPS). Odwiedzający stronę mogą pobrać i wyodrębnić dane dotyczące lokalizacji z obrazów na stronie internetowej.

Formularze kontaktowe i Ciasteczka
Jeśli zostawisz komentarz na naszej stronie, możesz zapisać się do zapisywania Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz strony internetowej w ciasteczkach. Są one dla Twojej wygody, dzięki czemu nie musisz wypełniać swoich danych ponownie, gdy zostawisz inny komentarz. Te ciasteczka będą trwać przez rok.

Jeśli masz konto i logujesz się do tej witryny, ustawimy tymczasowy plik cookie, aby ustalić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera danych osobowych i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Kiedy się zalogujesz, stworzymy również kilka plików cookie, aby zapisać twoje dane logowania i opcje wyświetlania ekranu. Pliki cookie do obsługi plików cookie są przechowywane przez dwa dni, a pliki cookie opcji ekranowych są dostępne przez rok. Jeśli wybierzesz opcję „Zapamiętaj mnie”, Twój login będzie trwał przez dwa tygodnie. Jeśli wylogujesz się z konta, pliki cookie do logowania zostaną usunięte.

Jeśli edytujesz lub opublikujesz artykuł, dodatkowy plik cookie zostanie zapisany w Twojej przeglądarce. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i po prostu wskazuje identyfikator posta artykułu, który właśnie edytowałeś. Wygasa po 1 dniu.

Artykuły na tej stronie mogą zawierać treści osadzone (np. Filmy, zdjęcia, artykuły itp.). Treści osadzone z innych witryn zachowują się w taki sam sposób, jakby odwiedzający odwiedził drugą stronę.

Witryny te mogą zbierać dane o Tobie, używać plików cookie, osadzać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować interakcję z tą zawartością osadzoną, w tym śledzenie interakcji z zawartością osadzoną, jeśli masz konto i jesteś zalogowany na tej stronie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane
Jeśli zostawisz komentarz, komentarz i jego metadane zostaną zatrzymane na czas nieokreślony. Dzięki temu możemy automatycznie rozpoznawać i zatwierdzać wszelkie komentarze uzupełniające zamiast trzymać je w kolejce moderacji.

Dla użytkowników, którzy rejestrują się w naszej witrynie (jeśli są), przechowujemy również dane osobowe, które podają w swoim profilu użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą w dowolnym momencie wyświetlać, edytować lub usuwać swoje dane osobowe (z wyjątkiem tego, że nie mogą zmienić swojej nazwy użytkownika). Administratorzy witryny mogą również wyświetlać i edytować te informacje.

Jeśli masz konto na tej stronie lub masz pozostawione komentarze, możesz poprosić o przesłanie wyeksportowanego pliku danych osobowych, które posiadamy o Tobie, w tym wszelkich danych, które nam przekazałeś. Możesz również poprosić o usunięcie wszelkich danych osobowych, które posiadamy o Tobie, wysyłając wiadomość email z adresu z którego się logowałeś na adres admin@productit.pl w „Temacie” wpisując usuń moje dane . Nie obejmuje to żadnych danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać w celach administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Nie operujemy w żaden sposób Twoimi danymi, nie udostępniamy ich nikomu innemu.
Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

BlueMedia przetwarza Twoje dane osobowe (dane osobowe Płatnika) przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem przez BlueMedia usług płatniczych objętych umową o przyjmowanie na rzecz Akceptanta4 zapłaty, w tym w szczególności w związku obsługiwaniem składanych przez Ciebie zleceń płatniczych zawierających polecenie wykonania transakcji płatniczej (zapłaty) na rzecz Akceptanta.

Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy BluMedia a Tobą, w zakresie w jakim wiąże się to z celami o których mowa w zdaniu pierwszym, w szczególności w celu wysyłania do Ciebie informacji o składanym zleceniu płatniczym i o jego wykonaniu.

Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z procesem obsługi kierowanych przez Ciebie jako Płatnika lub potencjalnego Płatnika drogą mailową lub telefoniczną, a także za pośrednictwem formularza kontaktowego wszelkich zgłoszeń, a w szczególności reklamacji dotyczących niewykonanych lub nienależycie wykonanych usług płatniczych, albo dotyczących innych zastrzeżeń wobec świadczonych usług płatniczych.

BlueMedia przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, to jest należytego wykonania usług płatniczych świadczonych przez BlueMedia, w tym komunikowania się z Tobą w związku z wykonywaniem usług płatniczych.

W zakresie związanym z obsługą procesu rozpatrywania reklamacji BlueMedia przetwarza te dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia albowiem przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to jest obowiązku rozpatrywania reklamacji oraz prowadzenia dokumentacji związanej z tym procesem.

BlueMedia przetwarza Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem usług płatniczych również w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Ciebie lub Akceptanta obowiązków związanych z umową o przyjmowanie płatności w zakresie dotyczącym płatności przez Ciebie zlecanych, w szczególności obowiązków związanych z zapłatą kwot należnych BlueMedia od Ciebie lub Akceptanta na z tytułu wykonywania lub/i niewykonania albo nienależytego wykonywania usługi płatniczej.

BlueMedia przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z dochodzeniem roszczeń.

BlueMedia przetwarza Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem usług płatniczych, z wyjątkiem tzw. danych wrażliwych, w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi lub prowadzeniem systemu płatności oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy.

BlueMedia przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz jest niezbędne do ochrony interesów użytkowników usług płatniczych, a także jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez dostawców usług płatniczych.

BlueMedia przetwarza Twoje dane osobowe związane ze świadczeniem usług płatniczych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności w celu identyfikowania i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, stosowania środków bezpieczeństwa obejmujących między innymi identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości.

BlueMedia przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w związku z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jako instytucji obowiązanej w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

BlueMedia przetwarza Twoje dane osobowe w celach marketingu usług własnych oraz usług oferowanych przez podmioty powiązane z BlueMedia. Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy BlueMedia a Tobą w zakresie w jakim wiąże się to z tymi celami marketingowymi, o których mowa w zdaniu pierwszym.

BlueMedia przetwarza te dane osobowe na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia), o ile wyraziłeś taką zgodę, która jest całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyraziłeś zgody, BlueMedia nie będzie Twoich danych przetwarzać w tym celu. Zapoznanie się z niniejszą informacją nie jest traktowane jako taka zgoda.

Ponadto BlueMedia przetwarza Twoje dane osobowe w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami o których mowa w ust. 1-4, w szczególności w celach archiwalnych i statystycznych, w celach związanych z audytami, kontrolą zarządczą, lub w celach związanych z doradztwem.

BlueMedia przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.

BlueMedia przetwarza przede wszystkim Twoje dane osobowe związane z wykonywaniem usług płatniczych obejmujące w szczególności: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres email, numer rachunków płatniczych, w tym rachunków bankowych, numer karty płatniczej, inny identyfikator użytego instrumentu płatniczego, numer telefonu, używane przez Ciebie adresy IP.

BlueMedia przetwarza również dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby oraz weryfikacją Twojej tożsamości, co obejmuje w szczególności imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), obywatelstwo, numer PESEL (lub daty urodzenia oraz Państwa urodzenia – w przypadku gdy nie nadano Ci numeru PESEL), serię i numer dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość, adres zamieszkania.

W celach związanych z komunikacją BlueMedia przede wszystkim przetwarza imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy email, adresy zamieszkania oraz adresy korespondencyjne, a także nagrania rozmów telefonicznych.

Dużo informacji można znaleźć na rządowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji.

Jak chronimy Twoje dane

pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski